Mie Tracteur

De Varkensstal

Een lange gang waar ooit de varkens werden vet gemest... Onvoorstelbaar maar waar: hier werden in deze specifieke varkenshokken drie decors uitgewerkt. En prachtig wanneer zonnestralen de ruimte verlichten... Het Werkterrein van Moeder en Werkterrein van Vader anno 1950 tonen het harde labeur van vroeger. Een haast feeërieke kleine Kapel brengt een waas van ontroering, de geur van wierook...

Het virtueel Plattelandsmuseum 'De Schuur' wacht vol ongeduld op bewonderaars...
Genieten is beslist dé ultieme boodschap! Klik onderaan op de voorziene links...